taktrochujinysekac@gmail.com

Obchodní podmínky pro výkup tak trochu jiných kousků

 

I. Definice pojmů

II. Předmět obchodování

III. Uzavření smlouvy a trvání smluvního vztahu

IV. Odeslání oblečení

V. Prodej Oblečení

VI. Úhrada za Oblečení

VII. Ukončení smluvního vztahu

VIII. Ostatní ustanovení

 


 

I. Definice pojmů

Prodejce – Návštěvník, který se na Tak Trochu Jiném Sekáči (TTJS) zaregistroval, anebo neregistrovaný zákazník, který se rozhodl poslat nám k prodeji své oblečení.

Provozovatel – Anna Žemberová, se sídlem Malešická 2855/2b, Praha 3 - Žižkov, 13000, IČO: 06241727

Oblečení – Nadčasové a minimal kousky, použité oblečení z druhé ruky, kvalitní materiály, specifické značky, fashion kousky, s minimálně viditelnými vadami.

Stav oblečení – Jedna z níže uvedených hodnot:

  • New – nové kousky (nenošené, s visačkou)
  • Premium – téměř nové kousky (skoro jako nové, nošené jenom několikrát)
  • Used – obnošené kousky (je vidět, že oblečení není nové, ale je značně zachovalé)
  • Trash – poškozené kousky (dírky, žmolky, menší defekty a nebo viditelně nošené)

Zásilka – Oblečení, které bylo převzato jako jeden celek.

II. Předmět obchodování

Předmětem obchodování dle těchto obchodních podmínek výkupu Oblečení je vykupování Oblečení od Prodejců za účelem jejich následného prodeje Provozovatelem.

III. Uzavření smlouvy a trvání smluvního vztahu

Prodejce doručením Zásilky Provozovateli vyjadřuje souhlas s tím, že Provozovatel smí Oblečení v Zásilce nabízet svým jménem k prodeji po dobu 1 roku od přijetí Zásilky. Prodejce určí, jak má Provozovatel po uplynutí této doby naložit s neprodaným Oblečením – zda chce Oblečení vrátit nebo zda souhlasí s tím, že Provozovatel oblečení odevzdá bez náhrady charitě nebo k jiným účelům. V případě volby vrácení neprodaného Oblečení se Prodejce zavazuje uhradit manipulační poplatek za vrácení neprodaného oblečení. Tento poplatek činí poštovné dle aktuálního cenníku Zásilkovny, s.r.o.

IV. Odeslání oblečení

Oblečení, které chce Prodejce nabídnout k prodeji, musí nafotit, počkat na schválení Provozovatelem a doplnit informace. Oblečení lze následně Provozovateli doručit přes službu Zásilkovna (https://www.zasilkovna.cz/) na pobočku "Barvy & Laky, J. Želivského 1926/7, 130 00 Praha 3 - Žižkov, nebo přinést osobně na adresu provozovny Tak Trochu Jiný Sekáč, Jana Želivského 1882/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov.

Při odesílání Zásilky přes Zásilkovnu je stanovený limit hmotnosti Zásilky 5kg. 

V. Prodej Oblečení

Provozovatel určuje prodejní cenu na základě stavu a reálné hodnoty produktu. Provozovatel nabízí na eshopu k prodeji Oblečení různého Stavu a tomu odpovídající ceny.

VI. Úhrada za Oblečení

Provozovatel se zavazuje uhradit Prodejci částku za jím dodané oblečení, a to nejdříve poté, co je Provozovatelem prodána.

Částky jsou vypláceny na základě rozhodnutí klienta oznámeného písemnou komunikací (email, messenger, kontaktní formulář) a jsou poukázány na bankovní účet, který Prodejce zdělil písemnou formou (email, messenger) Tak Trochu Jinému Sekáči.

VII. Ukončení smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi Provozovatelem a Prodejcem je ukončen v momentě, kdy nastane jedna z uvedených událostí:

  1. Provozovatel prodá všechno Oblečení, které Prodejce zaslal a Prodejci jsou vyplaceny částky za prodané Oblečení na jeho účet nebo vyměněny za jiné oblečení.
  2. Provozovatel odešle zpět Prodejci nebo odevzdá charitě, které nebyly prodány do 1 roku od přijetí.
  3. Prodejce se rozhodne odstoupit od smlouvy a zažádá o vrácení Oblečení. V tomto případě mu bude účtován manipulační poplatek za předčasné ukončení smlouvy ve výši 500 Kč.

VIII. Ostatní ustanovení

Provozovatel má právo nepříjmout všchno nabízené oblečení.

Provozovatel oblečení vybírá na základě charakteristik Oblečení v tomto pořadí: Nadčasové, minimalistické, kvalitní, fashion, specifické, bez viditelných vad.

Provozovatel si vyhrazuje právo zboží vrátit zpět na adresu Prodejce v případě, že Prodejce zaslal jiné zboží než Oblečení, které Provozovatel vybral. Prodejce se v takovém případě zavazuje uhradit poplatek za nevyžádanou Zásilku ve výši 500 Kč.

Prodejce prohlašuje, že Oblečení, které Provozovateli nabízí k prodeji, jsou jeho majetkem a nepochází z trestné činnosti, a že je způsobilý k právním úkonům v rozsahu těchto podmínek.

Všechny ceny uvedené v těchto podmínkách jsou uvedeny včetně zákonné DPH.